گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا، با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند

در پی تداوم نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان و آزادیخواهان و فعالان مدنی توسط  رژیم جمهوری اسلامی، گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا، با تجمع مقابل سفارت ایران در لندن، همچنین مراکز شهرهای کلن آلمان و وین اتریش، مراتب اعتراض خود را اعلام داشته و خواستار محکومیت بین المللی جمهوری اسلامی شدند.

 

به گزارش خبرنگار دیده بان حقوق بشر ایران، روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۹۷ – چهارم نوامبر ۲۰۱۸، گروهی از فعالان و شهروندان ایرانی مقیم بریتانیا، به دعوت تشکل “صدای موج آزادی”، مقابل دفتر نمایندگی ایران در مرکز لندن تجمع کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و محبوسانِ عقیدتی در ایران شدند.

2

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین زندانی سیاسی آزاد باید گردد /اعدام باید متوقف شود و  تصاویر کشته شدگان و زندانیان سیاسی / توجه افکار عمومی و شهروندان غربی را به وضعیت حقوق بشر در ایران معطوف داشتند.

IMG_20181104_230413_021

IMG-20181104-WA0069

IMG-20181104-WA0114

شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی، با شعار مرگ بر خامنه ای /مرگ بر دیکتاتور/توپ تانک فشفشه٬آخوند باید گم بشه/تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود/شرم بر پوتین /زندانی سیاسی آزاد باید گردد/جمهوری اسلامی نابود باید گردد/مرگ بر جمهوری اسلامی  و

Iranian supreme leader shame on you/shame on you

Iranian Government shame on you/ shame on you

Dictator in Iran /must go must go

Potin shame on you/shame on you

Yes Iran-N0 molahs/they are terrorist /they must go

No to Islamic republic in Iran

Political prisoners in Iran must be free
خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، برچیده شدن بساطِ رژیمِ مبتنی بر استبداد  فساد و دیکتاتوری، استقرار و برقراری آزادی و دموکراسی در ایرانِ بدون جمهوری اسلامی شدند.

 

همزمان تجمعاتی مشابه در کلن آلمان و وین اترش برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار توقف مماشات و همکاری بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا با رژیم ایران شدند.