یک دادخواهی جهانی برای شنیده شدنِ صدای مردم ایران

نگارندگان: “ا. نعمت – ع. عابد”

 

ما خواستار تشکیل یک «کمیته حقیقت یاب» بین المللی برای بررسی و افشای جنایات رژیم اسلامی ایران و اعمال تحریمهای دیپلماتیک مقامات این رژیم هستیم، چون:
قوه قضائیه ایران مرتکب «قتل عام» و «نسل کشی» سیستماتیک شده است.
ایران دارای بالاترین نرخ  اعدام در جهان به نسبت جمعیت است.
ایران یکی از بزرگترین ناقضان آزادیهای مذهبی در جهان است.
ایران تنها کشوری در جهان است که افراد با ادیان مختلف در برابر قانون یکسان نیستند.(تبعیض دینی)
ایران دارای بیشترین تعداد پرونده قضایی در جهان به نسبت جمعیت  است.
ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان است.
ایران بزرگترین ناقض حقوق زنان است.
ایران تنها کشوری در جهان است که در آن وکلا بخاطر انجام امور حرفه ای زندانی می شوند.
ایران تنها کشوری در جهان است که ازدواج کودکان را رسماً  به ثبت می رساند.
ایران تنها کشوری در جهان است که با تشکیل دادگاههای ویژه روحانیت عملا شهروندان خود  را درجه بندی کرده است . (تبعیض صنفی)
ایران تنها کشوری در جهان است که میان زنان و مردان در اجراء مجازات تبعیض قائل می شوند. (تبعیض جنسیتی)
ایران تنها کشوری در جهان است که قوۀ قضاییه در قتل عام زندانیان سیاسی مستقیماً نقش داشته است؛ در سایر موارد مشابه در جهان، این نیروی های نظامی، امنیتی و نهایتاً قوۀ مجریه بوده اند که درقتل عام ها و نسل کشی ها  مسئولیت داشته اند.
یادآور می گردد اگرچه نسل کشی در سایر نقاط جهان نیز متاسفانه رخ داده است اما ایران تنها کشوری در جهان است که نظام حاکم برآن و بویژه قوۀ قضاییه در زمان صلح عامداً، سیستماتیک و بطور کاملاً برنامه ریزی شده و از طریق مجاری رسمی و با آگاهی تام و کامل تمامی مسئولان و رهبران نظام و حتی با اختصاص بودجه مصوب، اقدام به اجرای پروژه های متعدد  نسل کشی کرده است.