محکومیت هستی امیری به حبس و محرومیت های اجتماعی

هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری و مجازات های تکمیلی محکوم شد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری از محکومیت هستی امیری، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ حقوق خبر داد.

براساس این گزارش خانم امیری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. او همچنین بابت مجازات تکمیلی به ضبط تلفن همراه، منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی و خارج از آن و همچنین منع اقامت در گردهمایی‌هایی دانشجویی (به غیر از کلاس‌های موظفی درسی) به مدت دو سال محکوم شده است.

به علاوه خانم امیری از اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت نیز تبرئه شده است.

به گفته‌ این وکیل دادگستری، این محکومیت که هفته‌ی گذشته و مصادف با روز جهانی زن صادر شده است، در ارتباط با پرونده‌ای است که سال گذشته پس از انتشار تصویری از این فعال دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با ۸ مارس، گشوده شده ولی مسکوت باقی مانده بود.

امیر رئیسیان گفت: تا آن که روز ۱۳ دی ماه سال جاری، پلیس امنیت عمومی به قصد بازداشت هستی امیری وارد منزل این دانشجو می‌شود و در آخر به دلیل عدم حضور ایشان در منزل، به خانواده‌ی وی شفاها اعلام می‌گردد که باید در تاریخ ۱۸ دی ماه ایشان به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند.

پس از تفهیم دو اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط بازپرس شعبه دو، برای هستی امیری قرار وثیقه‌ی پانصد میلیون تومانی صادر می‌شود و تا انجام فرآیندهای آن این‌ فعال دانشجویی یک روز در بازداشت می‌ماند.

رئیسیان در مورد مصادیق اتهامی این دانشجو نیز به فعالیت‌های حوزه‌ی زنان در دانشگاه، و همچنین مواضع این دانشجوی حقوق در فضای مجازی در رابطه با حق حیات و مجازات اعدام اشاره می‌کند.