دوازده فعال مدنی به اتهام اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند

جلسه رسیدگی به اتهامات دوازده فعال مدنی که در تجمع مقابل لاستیک دنا بازداشت شده بودند، در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ استان تهران برگزار شد.

روز ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، داوود (هوشنگ) نعمتی، حامد گودرزی، علی ابراهیمی، زهرا سادات ابراهیمی و هفت فعال مدنی (خانم) که در تجمع مقابل لاستیک دنا بازداشت شده بودند، به اتهام “اخلال در نظم عمومی (در حمایت از گروه عرفان حلقه)” در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران محاکمه شدند.

این پرونده به بازداشت این فعالین در تجمع فعالین مدنی در میدان ونک، جنب لاستیک دنا مورخ ۲ آذرماه ۹۴ در تحصن موسوم به “دادخواهی دوشنبه های اعتراضی در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی” مرتبط است.

متهمین پرونده خواستار معرفی قاضی پرونده شده بودند که او خود را “قاضی شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران” معرفی کرده بود و از ذکر نام خانوادگی خود خودداری کرده بود.

43 thoughts on “دوازده فعال مدنی به اتهام اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.