با شکایت اداره کل زندان های تهران؛ گشایش پرونده جدید برای ۱۴ زندانی زن در زندان اوین

چهارده تن از زندانیان بند زنان زندان اوین، با گشایش پرونده جدیدی روبرو شدند. این پرونده در پی شکایت اداره کل زندان های استان تهران به بهانه امتناع این زندانیان از استفاده از دستبند در زمان اعزام به مراجع قضایی برای آنها گشوده شده است.

در پی شکایت اداره کل زندان های استان تهران، فریبا اسدی، شکیلا منفرد، صبا کردافشاری، فروغ تقی پور، پرستو معینی، راحله احمدی، زهرا صفایی، عالیه مطلب زاده، نرگس محمدی، مرضیه فارسی، فرشته السادات محمدی، اعظم خضری جوادی (نسرین جوادینرگس ادیبی و اسرین درکاله، با گشایش پرونده ای مشترک در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین مواجه شدند. این پرونده به بهانه درخواست این زندانیان مبنی بر اعزام به مراجع قضایی بدون استفاده از دستبند و پابند در زمان انتقال، برای آنها تشکیل شده است.

اتهام مطروحه علیه این زندانیان “اخلال در نظم آسایش عمومی، اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقامات و تمرد نسبت به مامورین زندان” عنوان شده است.

اداره کل زندان های استان تهران در برگه شکواییه خود مدعی شده است که در پی مخالفت مسئولان زندان با مطالبه زندانیان نامبرده مبنی بر اعزام بدون دستبند به مراجع قضایی، زندانیان معترض در ورودی اندرزگاه دست به تحصن زده اند.

این اداره همچنین ضمن اتهام زنی “توهین به ماموران و پرسنل بازداشتگاه” به این زندانیان، مدعی شده است که تحصن زندانیان موجبات “اخلال در نظم محل” را فراهم آورده است.

در اسناد مرتبط با شکایت از این ۱۴ زندانی زن، دستور مقام قضایی به عنوان یکی از “دلایل و متضمات” طرح این شکایت درج شده است.