بازداشت دو نوجوان توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه، دو نوجوان ساکن زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش فعالان حقوق بشر، روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، دو نوجوان ساکن زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این نوجوانان که نسبت برادری باهم دارند، شهرام شه بخش، ۱۸ ساله و مسلم شه بخش، ۱۶ ساله، فرزندان خدا رحم عنوان شده است.

گفته می شود بازداشت آن ها همزمان با بازداشت مازیار شه بخش در منزلی که همگی آن ها به صورت موقت در آن سکونت داشته اند، صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش بازداشت این شهروندان با ضرب و شتم از سوی ماموران همراه بوده است.