افزایش تعداد مدیران کانال تلگرامی بازداشت شده توسط ماموران اطلاعات سپاه

یک شهروند که مدیریت کانال تلگرامی را عهده دار بود، به دلیل آنچه “تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اسناد طبقه بندی شده” عنوان شده، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک شهروند توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.

بنابر این گزارش، این فرد ادمین کانال تلگرامی بود که به اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اسناد طبقه بندی شده”، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.

همچنین در این گزارش آمده است؛ “این شهروند درصدد بود از طریق انتشار اسناد طبقه بندی شده، اعتماد بخشی از مخاطبین را کسب کرده و با «انتشار اخبار گزینشی و کذب»، در میان مسئولین کشور ایجاد اختلاف نماید.”

از هویت این شهروند بازداشتی و محل نگهداری آن اطلاعی در دست نیست.

رو گذشته نیز، رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی از بازداشت دو شهروند که مدیریت دو کانال تلگرامی را عهده دار بودند، خبر داده بودند.