اخبار کوتاه از اعدام هاى گزارش نشده در شهرستان ها

طى دو هفته ١٣ محکوم به اعدام، در شهرستان هاى مختلف کشور به دار آویخته شدند که در گزارش های تاکنونی به آن اشاره ای نشده است.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اجراى حکم اعدام این افراد توسط مراجع رسمى و یا رسانه ها اعلام نشده و اطلاعات آن نیز به تازگى در اختیار هرانا قرار گرفته است.

بنا بر اطلاع هرانا، ٣ تن از متهمین مواد مخدر در روز ۶ فروردین، در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شدند و نهم فروردین یک متهم مواد مخدر به نام هاشم فیروزى در شیراز اعدام شد.

دهم فرودین در بوشهر حکم قصاص دو متهم به قتل در زندان بوشهر اجرا شد، یازدهم فروردین یک متهم به قتل در زندان دیزل آباد کرمانشاه قصاص شد، همچنین چهار متهم مواد مخدر در تاریخ ١۶ فروردین در شیراز اعدام شدند و در بیستم فروردین نیز حکم قصاص دو متهم به قتل به نام هاى عیسى على زهى و منوچهر غفورى در زندان بندرعباس اجرا شد.

45 thoughts on “اخبار کوتاه از اعدام هاى گزارش نشده در شهرستان ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.