احضار محمد عالیشوندی و فتح الله غلامی به دادگاه

محمد عالیشوندی و فتح الله غلامی، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان استان فارس طی ابلاغیه ای به دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فراشبند احضار شدند. از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان صدور ابلاغیه در این شعبه حاضر شوند.

طی ابلاغیه ای که در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰، صادر و به این شهروندان ابلاغ شده از آنان خواسته شده است تا ظرف مدت ۵ روز از زمان صدور ابلاغیه در این شعبه حاضر شوند.

اتهام این شهروندان “تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی” عنوان شده است.

محمد عالیشوندی معلم بازنشسته و فتح الله غلامی معلم و از اعضای کانون صنفی معلمان استان فارس ساکن شهرستان فراشبند هستند.