احضار تلفنی ۴ تن از فعالین عرفان حلقه به اوین

چهار تن از فعالین عرفان حلقه، برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین احضار شدند.

اردشیر شهنواز، محمدرضا افشار، لیلا جماعت و محمد تاجیک پازوکی از مربیان گروه عرفان حلقه که حکم آن ها به تازگی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است، در بازه زمانی چند روزه از سوی دایره اجرای احکام به صورت تلفنی به اوین خوانده شدند.

گفتنی است اردشیر شهنواز و محمد تاجیک پازوکی، هر کدام به پنج سال حبس، محمدرضا افشار به دو سال حبس و لیلا جماعت به یک سال حبس محکوم شده اند.

حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.

در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

31 thoughts on “احضار تلفنی ۴ تن از فعالین عرفان حلقه به اوین

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.