آرمیتا پاویر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

آرمیتا پاویر، فعال دانشجویی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان تبریز منتقل شد.

خانم پاویر پس از بازداشت، به بند زنان زندان تبریز منتقل شده است.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

آرمیتا پاویر پیشتر با دریافت احضاریه هایی جهت دفاع از اتهامات انتسابی، احضار شده بود.

این فعال دانشجویی پیشتر در تاریخ هفتم تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شد.

آرمیتا پاویر، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته زیست سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پیشتر در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، نیز در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در مقابل درب این دانشگاه بازداشت و در تاریخ هفدهم آذرماه همان سال، با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شد.