ادامه تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین برای آزادی بازداشت شدگان

درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی مدعیِ پایان اعتراضات خیابانی در ایران شده اند، گزارش ها حاکی از برگزاری تجمعات متوالی مقابل زندان اوین تهران و برخورد خشونت بار ماموران با مردم و خانواده های بازداشتی ها می باشد.

 

گزارش ها حاکی از آن است که تجمع اعضای خانواده و بستگان شماری از بازداشت‌شدگان اخیر در برابر زندان اوین همچنان ادامه دارد و روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته اخیر، جمعی از شهروندان، فعالان مدنی ، کنشگزان حقوق بشر و خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر برای چندمین روز متوالی مقابل زندان اوین تجمع کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.

evin - 19 dey

بنا به گزارش های رسیده، بدنبال فراخوان خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی سراسری و دیگر دانشجویان و زندانیان سیاسی؛ روز سه شنبه ۱۹ دی ماه از ساعت ۳ بعدازظهر جمع زیادی از این خانواده ها و فعالان حقوق بشری، در مقابل زندان اوین تجمع کردند.

EVIN

در تجمع مقابل زندان اوین، فعالان و خانواده ها شعار می دادند،  «زندانی بیگناه آزاد باید گردد»، «دراویش – دانشجو آزاد باید گردند.»

99530566_evin-1

به دنبال شروع این تجمع نیروی گارد ویژه نیروی انتظامی به تجمع کنندگان حمله کرده و آنها را محاصره کردند. در پاسخ به این تهاجم، خانواده ها با شعار «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، در مقابل نیروهای گارد ویژه ایستادگی کردند.

 

در انتهای تجمعات صورت گرفته، گارد ویژه با استفاده از باتون به تجمع کنندگان حمله کرد و علیرغم اینکه تعدادی از معترضین دستگیر شدند، تجمع تا پاسی از شب همچنان ادامه یافت.

 

طی اعتراضات اخیر مردم ایران علیه حاکمیت جمهوری اسلامی، هزاران نفر بازداشت، صدها نفر مجروح و ناپدید و دهها نفر جانباختند و پنج تن نیز در زندان های ایران به قتل رسیدند، که مقامات رژیم ایران، مدعی، اعتیاد و خودکشی آنان شده اند.

 

 

 

 

 

 

432 thoughts on “ادامه تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین برای آزادی بازداشت شدگان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.