ویژگی های مهم خیزش مردم ایران در شهریور ۱۴۰۱

نگارش: آرمین . ب

 

هر دوره که مردم ایران برخاسته اند و علیه حکومت و بیعدالتیها صدای خود را بلند کرده اند با شعارهایشان دقیقا سمت و سوی حرکتشان را مشخص کرده اند.

جنبش ۷۸ که عمدتا دانشجویان را در برمیگرفت و در اعتراض به نبود آزادی و حمله به کوی دانشگاه بود، سال ۸۸ بدنبال رأی غصب شده شان به خیابانها آمدند، دیماه ۹۶ بر علیه دولت وقت و گرانی و بیکاری برخاستند و آبان ۹۸ بر علیه افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین اعتراضات وسیع ضدحکومتی رخ داد و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا سر دادند، در آنهنگام معترضان از گفتمان اصلاح‌طلبی عبور کرده بودند و گفتمان #براندازی در دستور کارشان قرار گرفت.

در مدت کمتر از سه سال مبارزین میدانی در واحدهای مخفی خود را سازماندهی کردند و در کمین یک فرصت طلایی برای غافلگیر کردن رژیم بودند. این فرصت مناسب برای بروز خیزش شهریور ۱۴۰۱، قتل مهسا امینی بود.

فعالین میدانی با پروفایل آزادیخواهی و مدرنیته به میدان آمده اند، آنها هویت و غرور_ملی خود را برتر از هر تمایل دیگری میدانند، جنبش_غیرت_ملی تمام قد پدیدار شده است. اینبار یعنی شهریور ۱۴۰۱ گفتمان براندازی بغیر از خیزش سراسری مردم ایران بر علیه آخوند و حکومت آخوندی، پیام ویژه ای دارد و آن «ارتقا جایگاه زنان از نقش فرودست به فرادست» است.

اعتراض به قوانین شریعه و سیستم برده داری حکومتی است. حضور گسترده و شجاعانه زنان در این قیام پابه پای مردان آگاه و مدرن بر علیه آپارتاید حکومت اسلامی بسیار برجسته است. این خیزش گسترده در حال اعتلاست و به یک انقلاب بزرگ برای دموکراسی و بدورانداختن قیود مذهبی و شیعی از حکومت و اجتماع فرا خواهد رویید.

انقلابی بس ژرف با سمتگیری بسیار مدرن ، بلند منشانه و ملی گرایانه. انقلابی که قطعا یکی از برجسته ترین اتفاقات تاریخ بشر است، پدیده ای که دنیای اسلام را به لرزه خواهد آورد.

شعار زن، زندگی، آزادی ( ژن، ژیان، ئازادی) از کردستان آغاز شد و در سرتاسر ایران تکثیر شد. این فقط یک شعار نیست این برآیند رنسانس فرهنگی جامعه ایران در گذار از سنت به مدرنیته و عبور از بایدها و نبایدهای شیعی و مشروعه است.

مردمی که با بحران اقتصادی و گرانی لجام گسیخته دست و پنجه نرم میکنند ولی شعارشان زن، زندگی، آزادیست. آنها فریاد میزنند #جمهوری_اسلامی_نمیخوایم.

این در عین حال هشداری جدی به آنان است که ایران ما را یکپارچه نمیخواهند. هم اکنون همبستگی مردم ایران از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب لرزه بر اندام رژیم نکبت و قاتل اسلامی انداخته. آنها دیگر قادر به ادامه این وضع نیستند. گفتمان اینبار مردم ایران براندازی و ایرانگرایی است و این گفتمان زبانزد مردم در اروپا و امریکا و سراسر جهان شده.اینبار میبینم که این مردم قهرمانانه عزم راسخ دارند که حکومت ملایان را برچینند و برخواهند چید!

اکنون انتظار داریم همه ملت ها و دولت های جهان اعم از اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا از مردم ایران حمایت کنند. رژیم اسلامی به طرز وحشتناکی مردم را سرکوب می کند. همه باید صدایشان باشند.