ممنوع الملاقات شدن دو زندانى سیاسى زندان مهاباد

هیمن (هاوره)  غزالی و عبدالرحمان (سوران) رمضانپور، دو زندانى سیاسى زندان مهاباد، از سوى مسئولین زندان به مدت دو هفته ممنوع الملاقات شدند.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه، هفتم خرداد ماه، این دو زندانى در پى اعتراض به عدم رعایت مقررات زندان از سوى زندانبان، به عنوان تنبیه دو هفته از ملاقات محروم شدند.

یکى از منابع مطلع هرانا در این باره گفت: “این افراد به مسئولین زندان اعتراض کردند که چرا مقرراتى که خودتان درباره ساعت بیدارى زندانیان اعلام کرده اید، رعایت نمى کنید و به بهانه هاى مختلف زودتر از ساعت مقرر موجب آزار و اذیت زندانیان مى شوید، بعدا مشخص شد به دلیل همین اعتراض ممنوع الملاقات شده اند.”

هاوره (هیمن) غزالى ٢۴ ساله، در ١۵ فروردین ماه ١٣٩٣ به اتهام عضویت و هوادارى از حزب دموکرات کردستان، بازداشت و در دادگاه به ١٨ ماه حبس تعزیرى محکوم شد، عبدالرحمان رمضان پور، ۲۴ ساله نیز در ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲ بازداشت و به اتهام ارتباط با احزاب کرد به پنج سال زندان محکوم شد، هر دو این زندانیان، در حال حاضر و برخلاف اصل تفکیک جرائم، در زندان مهاباد به همراه زندانیان غیر سیاسی نگهداری می شوند.

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پى اعتراضات اخیر شهر مهاباد، فشار و رفتارهاى امنیتى در زندان مهاباد نیز شدت گرفته است.

409 thoughts on “ممنوع الملاقات شدن دو زندانى سیاسى زندان مهاباد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.