سه شهروند اهل پیرانشهر مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شدند

سه شهروند اهل پیرانشهر توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. شورش عبدالله نژاد، نجم الدین سخنور و صلاح آجی اواخر آبان ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه نهایتا با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه شهروند اهل پیرانشهر توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس دادنامه صادره شورش عبدالله نژاد، نجم الدین سخنور و صلاح آجی از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این شهروندان در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به همراه دو شهروند دیگر به نامهای اسماعیل حاجی عبدالله و علی جولا به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. این شهروندان نهایتا با اتمام مراحل بازجویی و با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.