سعید سیف علی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

سعید سیف‌ علی، مدیر مسئول سایت خبری دیده بان ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید سیف‌ علی، مدیر مسئول سایت خبری دیده بان ایران بازداشت شد.

عسل اسماعیل زاده، همسر آقای سیف‌ علی در این رابطه اظهار داشت: “همسرم روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه به قصد پیگیری پرونده اش به دادسرا مراجعه کرد و بازداشت شد. تا این لحظه هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری ایشان ندارم.”

سعید سیف‌ علی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و پس از گذشت هشت روز، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، بطور موقت آزاد شد.

تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.