ده روز بی خبری مطلق از یغما فشخامی خبرنگار روزنامه روزان

با گذشت ده روز از بازداشت یغما فشخامی، شاعر و خبرنگار روزنامه توقیف شده روزان، توسط نیروهای امنیتی، هیچگونه خبری از ارگان بازداشت کننده و محل نگهداری این روزنامه نگار در دست نیست. یغما فشخامی ساعات پایانی روز ۳ دی ماه ۱۳۹۳ یک روز پس از توقیف روزنامه روزان، هنگام خروج از منزل شخصی حوالی میدان هفت تیر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل، به مکان نامعلومی منتقل شد. با وجود پیگیری های مکرر خانواده از نهاد های مختلف امنیتی و قضایی، وی از زمان بازداشت، هیچگونه تماس تلفنی یا حضوری با خانواده نداشته و هیچ اطلاعی از سلامتی، ارگان بازداشت کننده و محل نگهداری این روزنامه نگار حامی دولت و خبرنگار رورنامه توقیف شده روزان و ماهنامه پیام ابراهیم در دست نیست.

38 thoughts on “ده روز بی خبری مطلق از یغما فشخامی خبرنگار روزنامه روزان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.