بیست و چهار سال حبس برای ۳ فعال مدنی

امید علی شناس، آسو رستمی و علی نوری، سه فعال مدنی، جمعا به بیست و چهار سال زندان محکوم شدند.

طی حکمی که دیروز شنبه نهم خرداد ماه از سوی دادگاه انقلاب ابلاغ شده است، امید علی شناس به ۱۰ سال حبس تعزیری و آسو رستمی و علی نوری، هر کدام به ۷ سال حبس تعزیری، در دادگاه بدوی محکوم شدند، گفته می شود این احکام قرار است در مرحله تجدید نظر با اعمال ماده ۱۳۴ کاهش یابد.

پیشتر، آتنا دائمی و محمد سعید حسین زاده، دو فعال مدنی دیگر در این پرونده، به ترتیب به ۱۴ و ۷ سال حبس محکوم شده بودند.

امید على شناس، فعال مدنی، ١٣ شهریور سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری بازداشت و به بند دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی متاسفانه دادگاه بدوی و قبلا دادسرا به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری می نماید، وى بعد از تفهیم اتهام و برگزارى دادگاه به بند هشت زندان اوین منتقل شد، نهایتا این فعال مدنی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ده سال زندان، در مرحله بدوی محکوم شد.

آسو رستمی نیز روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه پس از برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی، با اتهامات مشابه بازداشت شد، وی که اکنون در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود، به پنج سال حبس در مرحله بدوی محکوم شده است.

علی نوری، فعال مدنی و فعال کودکان کار نیز، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد، بعد از بازداشت به بند ۲-الف سپاه منتقل شد و بعد از مدت‌ها بازجویی و سلول انفرادی به بند عمومی ۸ زندان اوین، محل نگهداری زندانیان مالی منتقل شد، وی پس از آزادی به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی، به هفت سال حبس در مرحله بدوی محکوم شده است.

21 thoughts on “بیست و چهار سال حبس برای ۳ فعال مدنی

 • 28/05/2022 در t 15:14
  Permalink

  I just added this to my favorites. I truly love reading your posts. Tyvm!

 • 28/05/2022 در t 16:44
  Permalink

  This blog post is excellent, probably because of how well the subject was developed. I like some of the comments too though I could prefer we all stay on the subject in order add value to the subject!

 • 28/05/2022 در t 17:31
  Permalink

  Beneficial Blog! I had been simply just debating that there are plenty of screwy results at this issue you now purely replaced my personal belief. Thank you an excellent write-up.

 • 28/05/2022 در t 19:44
  Permalink

  Pretty impressive article. I just stumbled upon your site and wanted to say that I have really enjoyed reading your opinions. Any way I’ll be coming back and I hope you post again soon.

 • 28/05/2022 در t 20:22
  Permalink

  I just added your web site to my blogroll, I hope you would look at doing the same.

 • 28/05/2022 در t 20:26
  Permalink

  Regards for helping out, superb info.

 • 29/05/2022 در t 00:54
  Permalink

  I like to spend my free time by scanning various internet resources. Today I came across your website and I found it has some of the most practical and helpful information I’ve seen.

 • 29/05/2022 در t 07:03
  Permalink

  When are you going to take this to a full book?

 • 29/05/2022 در t 08:06
  Permalink

  Keep it up!. I usually don’t post in Blogs but your blog forced me to, amazing work.. beautiful A rise in An increase in An increase in.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.