بازداشت گرداننده صفحه کمپین زبان مادری

علیرضا فرشی یئکانلی  از گردانندگان صفحه فیسبوک کمپین کسب مجوز رسمی برای گرامیداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت شد.

طی روز جاری شنبه ۲ اسفند ماه یکی از گردانندگان صفحه فیسبوک کمپین کسب مجوز رسمی برای گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در ایران به نام علیرضا فرشی یئکانلی توسط ماموران امنیتی در تهران دستگیر و به بازداشتگاه اوین منتقل شده است.

حدود یک ماه پیش بود که کمپینی جهت برگزاری روز جهانی زبان مادری در ایران به تاریخ ۲ اسفند آغاز به کار کرد و با جمع آوری امضا جهت اخذ مجوز از استانداری ها و فرمانداری ها جهت برگزاری هرچه با شکوه‌تر این روز تا به امروز فعالیت نموده بود.

گفتنی است، علیرضا فرشی استاد اخراجی دانشگاه آزاد بین المللی جلفا سال گذشته نیز در چنین روزی در تهران به همراه تعداد دیگر از فعالان آذربایجانی توسط ماموران امنیتی با هجوم به مراسم بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و در نهایت اردیبهشت ماه ۹۳ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

هفته گذشته نیز سه تن از فعالان مدنی در خوی به اسامی امین حاجیلو، اسلام علی اکبرلو و آراز خاصه نژاد تدابیری را جهت برگزاری روز جهانی زبان مادری در خوی اندیشیده بودندکه توسط نهاد های امنیتی دستگیر و پس از چند روز بازجویی در اداره اطلاعات این شهر به زندان خوی انتقال داده شده اند.

۲ اسفند از طرف سازمان یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده‌است و در کنفرانس عمومی این نهاد بین المللی در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است.